Przejdź do treści

Nowe ZPT

Projekt Nowe ZPT to pomysł majsterkowiczów i wytwórców na odczarowanie techniki (ale też technologii) z łatek, które już się do nich przykleiły, czyli: „trudne”, „drogie”, „niedostępne”. Chcemy wspólnie zobaczyć i przetestować jak nasza własna kreatywność i rozumienie świata wspiera tworzenie treści dla uczniów i uczennic.

Projekt realizowaliśmy na terenie Śląska. Działania w projekcie skierowaliśmy do nauczycieli wszystkich przedmiotów i szkół, dla edukatorów, edukatorek, animatorów i animatorek kultury oraz tutorów zaangażowanych w edukację domową. 

Tematyka spotkań i warsztatów obejmowała m.in. bloki: „Jak łączyć różne dziedziny i uczyć interdyscyplinarnie?” „Design Thinking – czego potrzebujemy?”, „Obwody – wariacje na temat”, „Maszyny – wariacje na temat”, „3 Wymiary obiektów – wariacje na temat”. Bloki opracowaliśmy w taki sposób aby w możliwie syntetyczny sposób pokazywały i dawały możliwość doświadczania zjawisk, które towarzysza nam na co dzień, a które stanowią treści nauczania. Warsztaty i spotkania dla nauczycieli i nauczycielek w całości opierały się o zasadę angażowania, testowania i kreowania, które nie tylko skutecznie wspierają pracę dydaktyczną, ale też pozwalają ośmielić się i uwierzyć we własne możliwości techniczne.

Działania w projekcie zbyły kierowane także do grup uczniowskich. Warsztaty dla uczniów bazowały natomiast na zasadzie nauki w działaniu – z uwagi na to, że najlepsze efekty daje zdobywanie wiedzy i umiejętności na drodze dociekania, samodzielnego poszukiwania rozwiązań problemów, które są dla uczniów ważne, z którymi się identyfikują. 

  • Warsztaty realizowane były również zgodnie z ideą STEAM ( Science, Technology, Engineering, Art, Maths – tj. ideą uczenia oparta na interdyscyplinarności i łączeniu dziedzin), będąca współczesną transpozycją dawnego uczenia uniwersalnego i uczenia w działaniu i doświadczaniu. 
  • Łącznie w warsztatach dla uczniów (łącznie 6 spotkań) wzięło udział 122 osób (ze szkół i placówek oświatowych) z terenu m.in: Gliwic, Piekar Śląskich, Żernicy, Rudy Śląskiej. 
  • W spotkaniach i warsztatach dla nauczycieli (łącznie 4 spotkania) wzięło udział łącznie 19 osób. 
  • Wśród osób uczestniczących w działaniach projektowych wzięły udział osoby m.in. z Gliwic, Katowic, Piekar Śląskich, Mysłowic, Jastrzębia Zdroju.

W podsumowaniu projektu opracowaliśmy zeszyty „Nowe ZPT”, które stanowią bazę dla własnej aktywności edukacyjnej dla osób związanych z edukacją, pracujących z grupami tak w edukacji systemowej jak i poza nią. Opracowanie ośmiela i inspiruje do podejmowania w swoich działaniach z uczniami metod procesualnych, doświadczalnych i majsterkowych / technicznych. Publikacja jest inspiracją i praktycznym wsparciem możliwym do wykorzystania w budowaniu własnego warsztatu pracy. Publikacja skupia się na prostym i przystępnym wprowadzeniu do techniki i majsterkowania jako nie tylko dziedzin ale też metod pracy. Treści publikacji skupiają się na interdyscyplinarności i łączeniu dziedzin. 

Zeszyt nr 1
Wprowadzenie do projektu
Zeszyt nr 2
W trzech wymiarach
Zeszyt nr 3
Odważ się, czyli jak zacząć

Koncepcja merytoryczna i produkcja:
zespół Warsztatu Miejskiego: Agnieszka Bilska, Magdalena Foltyniak, Monika Januszek, Aleksander Lenart, Filip Twarkowski. 
Autorka tekstów: Magdalena Foltyniak 
Opracowanie graficzne i skład: Aleksander Lenart / lenart.pl
Zdjęcia: CNM Studio, Warsztat Miejski

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Roku Nauki w Województwie Śląskim